Priority Publication

Priority Publication articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Determination of furfural and 5-methylfurfural in thermally modified rubberwood
Li Tongtong, Li Guanjun, Li Jianing, Li Xiaowen, Li Min, Qin Shaoshan, Li Yachao
DOI: 10.11929/j.swfu.202309063
Abstract PDF
A statistical damage constitutive model for wood along the grain direction based on poisson distribution
LIU Wenbin, XU Guolin, LI Weijun, BAI Yashuang, CHEN Shunchao
DOI: 10.11929/j.swfu.202310002
Abstract PDF
Research on the mechanical properties of new joints of combination embedded steel pipe for round bamboo
Wang Lingzhi, Zhang Meng, Zhang Qingwen, Dong Chunlei
DOI: 10.11929/j.swfu.202309064
Abstract PDF
Study on the performance of sucrose modified Jatropha seed protein adhesive
Zhang Qianyu, Chen Yanhua, Cong Yutan, Lei Hong, Du Guanben, Xi Xuedong
DOI: 10.11929/j.swfu.202306063
Abstract PDF
Effects of land use patterns on soil enzyme activity and fertility in rocky desertification area of peak-cluster depression
Dao Mingkuan, Liu Yungen, Wang Yan, Yao Ping, Shao Han, Zhang Shuilin, Ma Lina, Zhang Lingkai
DOI: 10.11929/j.swfu.202307029
Abstract PDF
Effects of Ageratina adenophora invasion on the structure and diversity of plantation plant community in Baihualing area of Gaoligong Mountains.
JIANG Hua, NIE Jianghong, CHEN Peng, YANG Taoming, LI Yating
DOI: 10.11929/j.swfu.202307013
Abstract PDF
A Comparative Study on Alien Invasive Plants Under Different Forests in Langqi Island, Fuzhou
Wang Chunxiao, Zhong Zhifei, Qian Zhijun, Chen Ying, Huang Yunteng, Luo Zhen, Lin Xiting, Cao Shengxuan, Deng Chuanyuan
DOI: 10.11929/j.swfu.202307016
Abstract PDF
Risk Assessment and Source Analysis of Heavy Metal Pollution in Cultivated Soil in Qingzhen, Guizhou Province
Song Yang, Cui Wengang, Liu Suihua, Zhang Xinding, Mei Yan, Yu Yin, Yu Ting
DOI: 10.11929/j.swfu.202311043
Abstract PDF
Effects of shading and nitrogen addition on growth and physiological characteristics of Cyclobalanopsis glauca seedlings
Guo Shuyun, Zhu Yaxiang, Li Tiehua
DOI: 10.11929/j.swfu.202401010
Abstract PDF
Effects of Exogenous NO on the Physiological Characteristics and Anatomical Structure of Fatsia japonica Leaves under Salt Stress
Hu Xing, Hu Jilong, Zhang Min, Liu Jiao, Huang Xiaoxia
DOI: 10.11929/j.swfu.202401067
Abstract PDF
Risk Assessment of Solenopsis invicta Invasion in Yiliang County based on Machine Learning
Fei Teng, Ye Jiangxia, Wang Jingwen
DOI: 10.11929/j.swfu.202402014
Abstract PDF
Dynamic Prediction of Carbon Storage in Pinus kesiya var. langbianensis Forest
Gu Chunxi, Ou Guanglong, Liu Chang, Xu Jiannan, Wang Hezhi, Yang Xi
DOI: 10.11929/j.swfu.202309043
Abstract PDF
Estimation of Forest Biomass based on ICESat-2/ATLAS Data in Jingdong
Rao Xin, Shu Qingtai, Wang Jixiong, Luo Shaolong, Yang Zhengdao
DOI: 10.11929/j.swfu.202401017
Abstract PDF
Study on seed germination and seedling growth characteristics of Rhodoleia championii from different provenances
Li Shuang, Zou Na, Zhang Dan, Yuan Siqi, Li Ziye, Gan Yao, Zeng Yong, Wu Zhongqin
DOI: 10.11929/j.swfu.202312035
Abstract PDF
Effects of Combined Inoculation of Endophytic Fungi on the Growth and Nutrient Content of Tripterygium wilfordii
Feng Liyuan, Hu Qingxia, Song Ping, Lin Zhaoshou, Feng Lei
DOI: 10.11929/j.swfu.202312025
Abstract PDF
Effect of Acid Stress on Physiological Characteristics of Hedera nepalensis var. Sinensis
Zhou Jiawei, Hu Jilong, Ren Dexian, Huang Xiaoxia
DOI: 10.11929/j.swfu.202401001
Abstract PDF
Growth pattern to Density and Site Condition of Pinus tabuliformis Plantation in the Beijing Mountainous Area
Chen Changqi, He Lulu, Duan Jie
DOI: 10.11929/j.swfu.202401034
Abstract PDF
Embryogenic Callus Induction and Somatic Embryogenesis of Litsea cubeba
Mao Zhuojia, Yi Min, Jiang Rundi, Chen Shangying, Liang Qingyu, Wu Zuming, Wang Zongde, Fan Guorong, Fu Dan, Wang Jiawei
DOI: 10.11929/j.swfu.202401061
Abstract PDF
Codon Usage Bias of Chloroplast Genome in Actinidia chinensis‘Hongyang’
Luo Qinhuan, Duan Lian, Zhao Yuemei
DOI: 10.11929/j.swfu.202312045
Abstract
Distribution Patterns of the Terrestrial Wildlife of National Key Protected in Yunnan
Zhicheng Jiang, Zhengtao Ren, Xiwen Zeng, Hexiang Duan, Xuecan Wu
DOI: 10.11929/j.swfu.202307025
Abstract PDF
Spatial and Temporal Evolution of Landscape Ecological Risk in Lake Basins of Central Yunnan Plateau
Wang Shu, Liu Fenglian
DOI: 10.11929/j.swfu.202308029
Abstract PDF
Study on Spatio-temporal Dynamic Characteristics of Grassland Fires in Xilingol
Ban Qingyu, Zhang Mengmeng, Zhang Xinyu, Zhang Heng
DOI: 10.11929/j.swfu.202311031
Abstract
Optimization of culture conditions and analysis of volatile components of a fragrant Trametes versicolor mycelium
Wu Boyu, Lu Bin, Yin Wenhang, Xiao Weihong, Wang Wei, Yan Dong, Zhao Ping
DOI: 10.11929/j.swfu.202311019
Abstract PDF
Habitat suitability Evaluation of National key protected Birds in Kunming based on MaxEnt Model
Li Rui, Yang Jianxin, Ma Changle, Guo Shuailong, Yang Lixing, Wang Lijuan
DOI: 10.11929/j.swfu.202310063
Abstract PDF
Effects of Two Camphor Tree Leaf Substrates on the Triterpene Contents and Antioxidant Activities of Antrodia cinnamomea
Zheng Yangqun, Yin Yihang, Yu Siting, Zhao Xiaolei, ShiI Xiaolong, Zheng Yuan
DOI: 10.11929/j.swfu.202311026
Abstract PDF
Effects of light environment differences on understory vegetation diversity and root interspecific competition of young Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) artificial plantation
Lin Fangxin, Xu Qingli, Qu Xiaoyu, Huang Ying, Chen Yu, Lin Kaimin, Cao Guangqiu
DOI: 10.11929/j.swfu.202310013
Abstract PDF
Response of Sprouting and Tillering Growth of Pinus yunnanensis Seedlings to Exogenous IAA and ZT Application
ZHOU Chiyu, ZHANG Yuwei, CAI Nianhui, XU Yulan, HE Bin
DOI: 10.11929/j.swfu.202310069
Abstract PDF
Effects of drought stress and climbing surfaces on growth of two adhering vines
Wang Zhenzhen, Fan Tifeng, Weng Shufei
DOI: 10.11929/j.swfu.202310050
Abstract PDF
Effects of Drought stress on the Growth and Physiology of Purple-leaf Lagerstroemia indica Container Seedlings
Wang Xiangying, Wei Lijiao, Wang Xiaoming, Tang li, Zeng Huijie, Chen Yi, LI Yongxin, Qiao Zhongquan
DOI: 10.11929/j.swfu.202312057
Abstract PDF
Characterization of Spatial and Temporal Distribution of Soil Erosion on the Loess Plateau of Inner Mongolia and Analysis of its Influencing Factors
Zhao Qi, Qin Fucang, Zhang Heng, Dong Xiaoyu, Li Yan, Zhou Qing
DOI: 10.11929/j.swfu.202303064
Abstract PDF
Evaluation of NASA DEM Elevation Accuracy and Error Correction in the Hengduan Mountain Region Based on ICESat–2
Zhou Pengfei, Wang Yanxia, Zhou Ruliang
DOI: 10.11929/j.swfu.202308033
Abstract PDF
Moisture Content Prediction Model for Hourly Steps of Small Dead Combustibles on the Surface
Zhang Zuozhong, Gao Deming, Wang Haoyu, Niu Haifeng, Guo Zaijun
DOI: 10.11929/j.swfu.202307023
Abstract PDF
Comparative Study on Ground-dwelling Insect Communities between Eucalyptus Plantations and Adjacent Zonal Natural Forests in Yachang, Guangxi
Zhu Xinyu, Zhang Jianben, Liang Xuesong, Li Mengli, Jiang Chaoyou, Meng Fengqun
DOI: 10.11929/j.swfu.202403019
Abstract PDF
Chemcical consitiuents from the leaves of Camellia fascicularis
Tang Jiandong, Liu Yun, Wang Weihua, Wu Boxiao, Tang Junrong, Zhang Yingjun, Zhang Guiliang, Kan Huan, Zhao Ping
DOI: 10.11929/j.swfu.202401058
Abstract PDF
Variation of swelling and water absorption in 10-year-old Eucalyptus Clones wood
Liu Yuan, Wu Yongfu, Tang Mengyun, Lu Cuixiang, Zhou liao, Li Qiangwei, Chen Jianbo
DOI: 10.11929/j.swfu.202401009
Abstract PDF
Comparison of Spermatophyte Flora between Liankang Mountain and Xiaoqinling Natural Reserve in Henan province
Jin Yaqin, Tao Jisong, Wang Hailiang, Li Donglin
DOI: 10.11929/j.swfu.202402019
Abstract PDF
Effect of Stand Density on Understory Herb Diversity and Soil Properties in the Cornus officinalis Plantation at the Southern Foot of Funiu Mountain
Zhang Hui, Yan Yifan, Zhu Ya, Chen Yuting, Wang Jinghua, Cui Zhipeng, Yang Di, Ren Xuemin
DOI: 10.11929/j.swfu.202310058
Abstract
A spatial and temporal analysis of butterfly diversity in different habitat types in Xundian county, Yunnan province, China
He Kai, Li Binqiang, Yang Xiaojun, Bai Qingrui, Wang Lijuan, Bao Guanli, Wang Ju, Li Qiuyu
DOI: 10.11929/j.swfu.202401022
Abstract
Spatial Heterogeneity Analysis of Forest Biomass Based on Spaceborne LiDAR ICESat–2/ATLAS and Geostatistics
Yu Jinge, Luo Shaolong, Qian changming, Shu Qingtai, Wang Shuwei, Xu Li, Xi Lei, Song Hanyue
DOI: 10.11929/j.swfu.202311061
Abstract PDF
Study on Forest Ecosystem Health Evaluation of Secondary Forest in Greater Hinggan Mountains
Liang Jingwen, Zhai Kaitao, Li Jing, Wang Zirui, Liu Lei, Gao Minglong, Hua Yongchun, Wang Bing, Sa Rula
DOI: 10.11929/j.swfu.202310038
Abstract PDF
Evaluation and Complex Relations Analysis of Ecosystem Services Based on Spatial-temporal Evolution of Land Use in a Resource-based City
You Guixuan, Wang Peiran, Cao Jiashuo, Hu Yuandong
DOI: 10.11929/j.swfu.202311008
Abstract PDF
Flora and association characteristics of vascular pants in Jiangsu Huai'an Baima Lake National Wetland Park
Wang Yanmei, Wang Dandan, JI Ying, Yang Longfei, Liu Shuyan, Chen Bin
DOI: 10.11929/j.swfu.202401030
Abstract PDF
Extraction of Individual Tree Factor and Tree Height Model Construction of Larix olgensisFraxinus mandshurica Mixed Forest Based on TLS Data
Cui Yijin, Jia Weiwei, Wang Fan, Guo Haotian, Li Dandan
DOI: 10.11929/j.swfu.202401064
Abstract PDF
Response of Leaf Functional Traits of Pleioblastus Amarus During the Expansive Process into the Tea Plantations
Wang Zhonghua, Chen Shuanglin, Hu Ruicai, Guo Ziwu, Jiang Xiuqin, Fan Lili
DOI: 10.11929/j.swfu.202311059
Abstract PDF
Effects of Cinnamomum glanduliferum matrix addition on the growth characteristics of Antrodia cinnamomea
BAO Yuan-duo, HUANG Xing-lian, YANG Zhi-juan, WU Zi-qiang, ZHANG Ying, ZHENG Yuan
DOI: 10.11929/j.swfu.202312041
Abstract PDF
Patterns of forest fire point and area distribution in Inner Mongolia at different spatial scales
Zhang Heng, Liu Ruixiang, Yang Hongwei
DOI: 10.11929/j.swfu.202311006
Abstract PDF
New distribution records of Pelophylax mongolius in Gansu and Qinghai Province
Tian Rui, Zhang Dening, Yuan Zhiyong, Zhou Weiwei
DOI: 10.11929/j.swfu.202401011
Abstract PDF
Genomic Characteristics and Drug Resistance of Intestinal Flora of Pavo muticus were Analyzed by Metagenomic Sequencing
Miao Rui, Liu Leicheng, Jiang Yusha, Zhao Lang, Sun Jialiang, Wu Peifu
DOI: 10.11929/j.swfu.202311058
Abstract PDF
Effects of interplanting Sarcandra glabra under Cunninghamia lanceolata plantation on volatile organic compounds in soil leachate, and on soil nutrients and enzyme activities
Jia Jianxiang, Huang Yong, Xu Yuanyuan, Yang Mei
DOI: 10.11929/j.swfu.202401007
Abstract PDF
The preventive effect of PEG treatment on thermal dormancy of Pyrus ussuriensis seeds
Dong Bowen, Zhu Meiru, Liu Ting, Zhang Peng
DOI: 10.11929/j.swfu.202401032
Abstract PDF
Effects of feeding on different food plants on the growth, development and biochemical enzymes of Lymantria dispar
Nie Jiajia, Zhang Ailian, Zhang Shuang
DOI: 10.11929/j.swfu.202312023
Abstract PDF
Research on Estimation of Forest Carbon Stock by Integrating Landsat and GOSAT Satellite Data
Wang Feiping, Zhang Jialong, Cao Jun, Yang Zhengdao, Xiao Qinglin, Yang Kun, Yin Tangyan, Cheng Tao
DOI: 10.11929/j.swfu.202312042
Abstract PDF
Model for Predicting Individual Tree Crown Width of Natural Secondary Betula Platyphylla
Gao Chang, Wang Fan
DOI: 10.11929/j.swfu.202312031
Abstract PDF
Soil Bacterial Community Structure and Diversity Characteristics in Minjiang Estuary Wetland
Zhang Maxiao, Mao Mengyuan, Chen Yulong, Yuan Zongsheng, Li Shubin, Pan Hui, Zhou Lili
DOI: 10.11929/j.swfu.202311015
Abstract PDF
Remediation of soil contaminated by copper, cadmium and lead combined with agroforestry matrix biochar and Vetiver zizanioides
Zhang Xiaofeng, Ma Peiyao, Deng Zhihua, Liu Yanqin
DOI: 10.11929/j.swfu.202309023
Abstract PDF
Difference Analysis of the Chemical Composition of the Cuticular of Vespa Mandarinia and Vespa Velutina
Xiang Qingdong, Jiang Xuejian, Zhao Pengfei, Wang Weizhao, Ou Zhengwen, YANG Zhende
DOI: 10.11929/j.swfu.202312044
Abstract PDF
Application of Pilodyn method in predicting the basic density of standing trees of Pinus massoniana Large-diameter Wood
Zhao Yuanxiang, Wu Mingchang, Zhang Jun, Wang Haoyun, Liang Daqu, Wu Feng
DOI: 10.11929/j.swfu.202311014
Abstract PDF
Preparation and Properties of Soybean Oil-based Thioether Polyol/Ethylcellulose Supramolecular Composite Films
Ruyu Yan, Yuan Nie, Mei Li, Mingtao Lin, Na Yao, Shouhai Li
DOI: 10.11929/j.swfu.202309032
Abstract PDF
Measurement and analysis of land use conflict in Kunming from the perspective of ecological-production-living spaces
LI Zhi Ying, LI Wen Xing, YANG Liu, WANG Shao Bang, DING Xiao YAN, CHEN Tao
DOI: 10.11929/j.swfu.202311056
Abstract PDF
Modal Analysis of Vibration Signals of Foot-size Oriented Strand Board Based on ICEEMDAN-Laplace
Dou Jiaming, Zhou Lujing, Liu Dianting, Zhang Houjiang
DOI: 10.11929/j.swfu.202310006
Abstract PDF
Effect of emulsion degreasing and silanization sealing on the surface properties of camphor pine wood
Yu Xindong, Sun Yongping, Chai Xijuan, Xu Kaimeng, Xie Linkun
DOI: 10.11929/j.swfu.202310029
Abstract PDF
Study on Optical Remote Sensing Saturation Characteristics of Biomass of Pinus yunnanensis Forests in Different Ecological Regions of Yunnan Province
Lu Tengfei, Li Yuanjie, Shi Kaize, Qin Yan, Lang Xiaoxue, Yuan Qihui, Xu Tingting
DOI: 10.11929/j.swfu.202310010
Abstract PDF
VOCs Analyses and Odor Characteristics of Eucalyptus Wood Particleboard and Its Dried Strands
Yin Wenhang, Wu Boxiao, Yang Zhaojin, Guo Zhaohui, Liu Yun, He Yunkai, Xu Wenxi, Huang Heming, Du Guanben, Zhao Ping
DOI: 10.11929/j.swfu.202309054
Abstract PDF
Effects of different light quality on the growth of tissue culture seedlings of Vaccinium dualianum and the production of 6'-O-caffeoylarbutinfeoylarbutin
Xiao Weihong, Li Churan, Sun Rui, Wang Weihua, Liu Yun, Yang Xiaoqin, Zhu Guolei, Xie Sida, Zhao Ping
DOI: 10.11929/j.swfu.202308007
Abstract PDF
LC-MS Analysis of chemical constituents in the callus of Vaccinium dunalianum
Wang Wei, Li Churan, Wu Boxiao, Liu Yun, Yang Xiaoqin, Zhu Guolei, Zhao Ping
DOI: 10.11929/j.swfu.202308004
Abstract PDF
Analysis on the Evolution Process of Ecological Environment Quality and Driving Force of Yunnan, China
Fan Jinming, Zhang Chao, Qian Hui, Zhu Xiali, Deng Zaichun, Li Chengrong, Ai Wenzhu
DOI: 10.11929/j.swfu.202307008
Abstract PDF
Analysis and Comprehensive Evaluation of Edible Parts of Different Geographical Provenances of Aspidopterys concava
Huang Songdian, Ma Daocheng, Liang Xiaochun, Lv Qinyang, Li Zhongdong, Wang Linghui
DOI: 10.11929/j.swfu.202308018
Abstract PDF
Effects of different lights on seed germination, seedling growth and HY5 gene expression of three pine species
Zhu Meicai, Liu Ziteng, Gan Peihua, Li Peiling, Zong Dan, He Chengzhong
DOI: 10.11929/j.swfu.202209036
Abstract PDF
Characteristics of precipitation water quality changes of four forest types in Songshan National Forest Park, Beijing
LI Shaoning, LIU Yifei, ZHENG Jiayin, ZHAO Na, XU Xiaotian, LU Shaowei
DOI: 10.11929/j.swfu.202107045
Abstract PDF
Inoculation Effect of Growth-promoting Rhizobacteria Bacillus cereus CLY07 of Taxus chinensis var. mairei
Feng Dan, Cao Yongqing, Liu Yan, Ren Jiahong
DOI: 10.11929/j.swfu.202009028
Abstract PDF
Effects of Bamboo Density and Fertilization on Amino Acids Contents of Bamboo Shoots
Li Ling, Hu Wenjie, Pang Hongdong, Fu Tian, Huang Yin, Gao Shuang, Hu Xingyi
DOI: 10.11929/j.swfu.202105023
Abstract PDF
Analysis of Endophytic Bacteria Species in Cinnamon Leaves and Twigs Under Different Pretreatment Methods
Zeng Weixing, Cheng Xian, Bi Liangwu, Lu Yanju, Chen Yuxiang, Zhao Zhendong, Zhang Zuohui
DOI: 10.11929/j.swfu.202011088
Abstract PDF
Floristic Characteristics and Evaluation of Seed Plants Flora in Jianhu Nature Reserve
Wang Yue, Shi Ming, Du Fan, Cha Wujing, Gao Jun
DOI: 10.11929/j.swfu.202012071
Abstract PDF
Research on Seed Plant Flora of Dalian Island in Pintan
He Yaqin, Chen Guojie, Zeng Jiyi, Xiao Jihong, Deng Chuanyuan
DOI: 10.11929/j.swfu.202010006
Abstract PDF
Study on Biological Activities of Xanthone Compounds from Polygala Crotalarioides
Dacong Tan, Kunmin Xiao, Dexian Kong, Jiayu Ma, Lei Guo, Junmin Wang, Yan Hua
DOI: 10.11929/j.swfu.202001009
Abstract
Effects of Light Intensity and Nitrogen Application on Growth and Nitrogen Content of Bletilla Striata Seedlings
Yahan Hao, Ruping Fang, Ran Wang, Yue Wang, Jiyue Li, Yan Su, Qian He
DOI: 10.11929/j.swfu.202004072
Abstract PDF
Effects of Sub-chilling Stress in Spring on Photosynthetic Physiological Characteristics of Camellia Oleifera ‘Huashuo’ Leaves
Luxin Gao, Qi Wang, Yuqing Chen, Yongjiang Sun, Lingyun Zhang
DOI: 10.11929/j.swfu.0000-00
Abstract PDF